Skip to main content

Subvencije Eko Sklada

Subvencije Eko SkladaInvesticija v sistem ogrevanja na obnovljivi vir energije je naložba v čisto, varno in okolju prijazno prihodnost. Poleg ekološkega, ima vgradnja toplotne črpalke tudi privlačen ekonomski učinek. Investicija v tovrsten sistem se povrne sama po sebi, na račun prihranka energije in s tem povezanih stroškov. V Sloveniji imamo možnost koristiti javna sredstva Eko sklada, ki invesitorju pripomorejo k izvedbi ukrepa, s kater bo prihranil stroške in hkrati pripomogel k varovanju okolja.

S ciljem pospeševanja naložb v obnovljive vire je slovenski okoljski Eko sklad, uvedel dva načina stimulacije:
  • Eko subvencija v obliki nepovratnih sredstev, ki jih investitor prejme po izvedbi ukrepa.
  • Eko kredit s subvencionirano obrestno mero za delno ali celotno financiranje investicije. 

S toplotno črpalko Thermia do 5.000 EUR subvencije!

Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov

Za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov so na voljo nepovratna sredstva po razpisu Eko sklada 74SUB-OB19.

Subvencije so na voljo za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, tip zemlja/voda, voda/voda in zrak/voda.

Eko sklad prizna subvencijo na naprave, ki so skladne s tehničnimi kriteriji, navedenimi spodaj

Višina subvencije in tehnični pogoji:
Tip Minimalna sezonska učinkovitost
Višina subvencije novogradnja
Višina subvencije adaptacija ob odstranitvi kurilne naprave
Višina subvencije adaptacija ob odstranitvi kurilne naprave na degradiranem območju
Zemlja/voda 170 % 2.500 EUR 4.000 EUR 5.000 EUR
Voda/voda 200 % 2.500 EUR 4.000 EUR 5.000 EUR
Zrak/voda 140 % 1.000 EUR 2.500 EUR 3.200 EUR

Nepovratna finančna spodbuda Eko sklada je namenjena fizičnim osebam v eno- ali večstanovanjskih stavbah. Višina subvencije je odvisna od izvedenega ukrepa in bistveno skrajša odplačilno dobo investicije.

Eko sklad j.s. vsako leto odpira dva razpisa vezana  na subvencioniranje nakupa in vgradnje ogrevalnega sistema na obnovljive vire, med katerimi so tudi toplotne črpalke za pripravo tople vode, toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in solarni sistemi iz našega prodajnega programa.

Da bi bil investitor upravičen do subvencije mora najprej izbrati ustrezno opremo (seznam naprav, skladnih s pogoji razpisa je objavljen na straneh Eko sklada). Toplotne črpalke Thermia presegajo minimalne tehnične zahteve in so uvrščene na seznam ustreznih naprav.

Ključnega pomena je pripraviti ustrezno dokumentacijo

Drugi korak je pravilno izpeljan postopek. Našim kupcem nudimo vso potrebno pomoč pri postopku kandidiranja za nepovratna sredstva. Naši projekti imajo 100 % uspešnost pri pridobitvi subvencij Eko sklada.

Novi razpis 74SUB-OB19 zahteva, da investitor najprej izvede investicijo, pred in med izvedbo pravilno dokumentira potek in po izdanem računu dobavitelja kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev.

Po oddaji popolne vloge z vsemi prilogami eko sklad v roku 6 mesecev pripravi pogodbo in jo pošlje investitorju v podpis, temu sledi izplačilo subvencije.

Eko kredit s subvencionirano obrestno mero in odplačilno dobo do 10 let

Pri Eko skladu je odprt razpis za subvencionirano financiranje naložb v energijsko učinkovitost 59OB17.

Pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Potrebujete več informacij ali pomoč pri postopku pridobivanja subvencije in kredita za vgradnjo toplotne črpalke? Kontaktirajte nas!

Povpraševanje

* obvezna polja

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.043504 0.043504»