Skip to main content

Hranilniki toplote

Hranilnik toplote – čemu je namenjen?

Hranilnik toploto v ogrevalnem sistemu s toplotno črpalko lahk opravlja več funkcij. Lahko se uporabi kot center, v katerem se združujejo različni toplotni viri kot so toplotna črpalka, solarni sistem in ogrevanje na trda goriva. Lahko opravlja preprosto funkcijo, kot je povečanje volumna vode v krogotoku, lahko pa odpravlja dodatne funkcije, kot je ogrevanje sanitarne vode, hidravlična razdelitev sistemov, prenos toplote z enega medija na drugega ipd.

Hranilnik kot volumenska posoda

Zelo pogosta aplikacija, ki jo srečujemo v večini vgrajenih sistemov, je ogrevanje radiatorjev s toplotno črpalko zrak/voda – v tem primeru hranilnik skladišči energijo, ki je dobrodošla v ciklu odtajanja – s ciljem ohranitve toplih radiatorjev kljub temu, da toplotna črpalka toploto sprejema, ne oddaja. Rezultat je neprekinjeno ogrevanje, kar povečuje udobje ob uporabi toplotne črpalke, ter na drugi strani izboljšana učinkovitost, manjša nihanja v ogrevalnem sistemu in s tem manj potrebe po vklopu pomožnega ogrevanja med odtaljevanjem, kar se pogosto dogaja v radiatorskih sistemih v kombinaciji s toplotno črpalko zrak/voda brez hranilnika. Prostornina tovrstnega hranilnika je odvisna od zasnove sistema, praviloma med 10 in 20 litrov na kW moči toplotne črpalke.

Hranilnik kot ogrevalna centrala

Večfunkcijski hranilniki v eni enoti rešujejo vse potrebe ogrevalnega sistema – nanj lahko neposredno priključimo toplotno črpalko, kotel na trda goriva ,preko integriranih toplotnih prenosnikov sprejemnike sončne energije. Toploto oddaja ogrevalnemu sistemu in obenem skrbi za pripravo tople sanitarne vode. Za ogrevanje sanitarne vode je najboljša rešitev modul za instantno ogrevanj, ki vsebuje ploščni prenosnik toplote in obtočno črpalko, sanitarna voda se greje izključno takrat, ko nastane poraba. Hranilnik ima dve coni, spodnjo namenjeno nižjem temperaturnem režimu za ogrevanje prostorov in zgornjo, namenjeno izključno pipravi tople sanitrne vode. Prostornina takšnega hranilnika je 500 litrov ali več.

Hranilnik hladne vode

Kadar toplotno črpalko uporabljamo za hlajenje prostorov, s hranilnikom hladne vode dosežemo stalno enakomerno temperaturo vtoka v ventilatorske konvektorje, kar zagotavlja udobje uporanbiku in boljši hladilni učinek sistema. Takšen hranilnik mora biti pravilno izoliran, da se prepreči kondenziranje izpostavljenih delov. Prostornina hranilnika hladne vode je je odvisna od konfiguracije sistema, praviloma je med 10 in 20 litrov na kW moči toplotne črpalke.

Delovanje toplotne črpalke

Potek črpanja brezplačne energije iz okolja.

Spoznajte delovanje

Pošljite povpraševanje

Prosimo, da nam za izdelavo ponudbe posredujete vaše želje in zahteve.

Zahtevajte ponudbo

Povpraševanje

* obvezna polja

Hranilnik kot volumenska posoda
Hranilnik kot volumenska posoda

Hranilnik kot ogrevalna centrala
Hranilnik kot ogrevalna centrala

Tehnična dokumentacija