Skip to main content

Subvencije Eko sklada za 2015 so že na voljo

Odprli so se razpisi Eko sklada - preverite, kateri modeli toplotnh črpalk so subvencionirani in kolikšna je višina spodbude

Investicija v sistem ogrevanja na obnovljivi vir energije je naložba v čisto, varno in okolju prijazno prihodnost. Poleg ekološkega, ima vgradnja toplotne črpalke tudi privlačen ekonomski učinek. Investicija v tovrsten sistem se povrne sama po sebi, na račun prihranka energije in s tem povezanih stroškov. V Sloveniji imamo možnost koristiti javna sredstva, ki invesitorju pripomorejo k izvedbi ukrepa, s kater bo prihranil stroške in hkrati pripomogel k varovanju okolja.

S ciljem pospeševanja naložb v obnovljive vire je slovenski okoljski sklad, uvedel dva načina stimulacije:
  • Eko subvencija v obliki nepovratnih sredstev, ki jih investitor prejme po izvedbi ukrepa.
  • Eko kredit s subvencionirano obrestno mero za delno ali celotno financiranje investicije. 

Subvencije Eko sklada

Toplotne črpalke za sanitarno vodo

Subvencije za sanitarne toplotne črpalke Eko sklad v letu 2015 ni razpisal, je pa zato na voljo subvencija proizvajalca Vesttherm v vrednosti 300 EUR.

Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov

Za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov so na voljo nepovratna sredstva po razpisu 29SUB-OB15 - ukrep C.

Subvencije so na voljo za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, tip zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda.

Eko sklad prizna subvencijo na naprave, ki so skladne s tehničnimi kriteriji in za katere razpolaga z merilnim poročilom akreditiranega inštituta.

Višina subvencije in tehnični pogoji:
Tip Merilni pogoji
Merilni standard Minimalni COP Višina subvencije
Zrak/voda A2W35 SIST EN 14511-2, SIST EN 14511-3 3,5 1.000 EUR
Zemlja/voda B0W35 SIST EN 14511-2, SIST EN 14511-3 4,4 2.500 EUR
Voda/voda W10W35 SIST EN 14511-2, SIST EN 14511-3 5,2 2.500 EUR
Seznam ustrezne opreme proizvajalca Thermia:
  ZRAK/VODA VODA/VODA ZEMLJA/VODA
Proizvajalec Model COP (A2W35) Model COP (W10W35) Model COP (B0W35)
Thermia Atec 6 3,6 Diplomat Optimum 6 5,2 Diplomat (Dou) Optimum 6 4,4
Thermia Atec 9 3,8 Diplomat Optimum 8 5,2 Diplomat (Duo) Optimum 10 4,4
Thermia Atec 11 3,9 Diplomat Optimum 10 5.2 Diplomat (Duo) Optimum 12 4,4
Thermia Atec 13 3,8 Diplomat (Duo) Optimum G3 8 5,5 Diplomat Duo Optimum 16 4,4
Thermia Atec 16 3,6 Diplomat (Duo) Optimum G3 10 5,7 Diplomat (Duo) Optimum G3 8 4,4
Thermia     Diplomat (Duo) Optimum G3 13 5,5 Diplomat (Duo) Optimum G3 10 4,8
Thermia     Diplomat Duo Optimum G3 17 5,2 Diplomat (Duo) Optimum G3 13 4,4

Eko kredit