Skip to main content

Subvencije Eko sklada za 2014

V letu 2014 Eko sklad napoveduje več sredstev za subvencije in do 25% višje zneske subvencij za določene občine!

Kot vsako leto, Eko sklad j.s. tudi v letu 2014 napoveduje razpise za nepovratna sredstva za vgradnjo okolju prijaznih energijskih rešitev.
V preteklih dveh letih 2012 in 2013 so bila razpoložljiva sredstva iz razpisa porabljena pred predvidenim zaključkom razpisa, zato je Eko sklad namesto s koncem leta, razpis zaključil že med poletjem - zaradi tega so mnogi investitorji ostali brez možnosti pridobitve subvencije. 
Vsem, ki želite vgraditi toplotno črpalko v letošnjem letu priporočamo, da pravočasno uredite vse potrebno za uspešno obravnavo vloge.

Postopek za uspešno pridobitev subvencije z veseljem izpeljemo za vas - prosimo izpolnite obrazec.

Odprtje novega razpisa pričakujemo v sredini februarja 2014, postopek in višina subvencije bosta enaka kot do sedaj.
Od preteklih let se letošnji razpis razlikuje predvsem v tem, da za degradirana območja (določene občine) predvideva do 25% višjo subvencijo. Več o tem spodaj.

1. Informacije o razpisu 24-SUB-OB14 (enostanovanjske stavbe)

Ukrep C: Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do spodbude je lahko dodeljena za nakup in vgradnjo toplotne črpalke, ki dosega minimalno predpisano grelno število.

Spodbuda znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe in ne več kot:

- 2.500 EUR za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po sistemu voda/voda ali zemlja/voda;
- 1.000 EUR oz. 1.500 EUR za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda;
- 250 EUR za toplotno črpalko za sanitarno toplo vodo.

Na Eko skladu ocenjujo, da bodo na ta način spodbudili k odločitvi za izvedbo takih naložb najmanj 2.900 občanom in da bodo za ta namen dodelili 2,3 mio EUR nepovratnih sredstev.

2. Informacije o razpisu 25SUB-OB14 (večstanovanjske stavbe):

Ukrep C: Vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije ali priklop na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

Višina spodbude bo znašala največ 25 % priznanih stroškov nakupa in vgradnje naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir, razen za kurilno napravo na lesno biomaso na degradiranih območjih, ki jih bodo občine določile kot območja, kjer za tovrstne naložbe občani do nepovratnih finančnih spodbud države ne bodo upravičeni.

Ocenjujejo, da bodo na ta način spodbudili izvedbo 15 takih naložb in pri tem dodelili 0,075 mio EUR nepovratnih sredstev.

3. NOVO: Sofinanciranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2014

Skladno z Zakonom o varstvu okolja je v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovljen Sklad za podnebne spremembe z namenom sofinanciranja ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

Prioritetno se bodo sofinancirale naložbe v vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode, priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in prenovo stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

Za program iz sredstev Sklada za podnebne spremembe je predvidenih 7,5 mio EUR nepovratnih sredstev za energijsko sanacijo stanovanjskih stavb na degradiranih območjih.

Cilj ukrepov je poleg povečanja energijske učinkovitosti in s tem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov tudi zmanjševanje emisij prašnih delcev, ki predstavlja vse bolj pereč problem predvsem na območjih, kjer je zrak prekomerno onesnažen, zato bo delež sofinanciranja v priznanih stroških naložb na teh območjih višji:

Ukrep A: Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina spodbude bo znašala do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 3.100 EUR za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po sistemu voda/voda ali zemlja/voda;
- 1.250 EUR oz. 1.850 EUR za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda;
- 300 EUR za toplotno črpalko za sanitarno toplo vodo.

Za večstanovanjske stavbe na degradiranih območjih bo višina spodbude znašala največ 50 % priznanih stroškov nakupa in vgradnje naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir (toplotna črpalka)

Seznam degradiranih območij:

1. Mestna občina Celje
2. Mestna občina Kranj
3. Mestna občina Maribor
4. Mestna občina Novo Mesto
5. Območje Zavsavja: občine Hrastnik, trbovlje in Zagorje ob Savi
6. Mestna občina Murska Sobota

2. Eko krediti za 2014

V letu 2014 se načrtuje poraba dodeljenih posojil v višini 25 milijonov EUR. Za kreditiranje občanov je v letu 2014 predvidenih 7 milijonov EUR, za kreditiranje privatnih podjetij pa je predvideno 11 milijonov EUR. Predvidena so tudi posojila občinam in javnim podjetjem v skupni vrednosti 7 milijonov EUR.

V letu 2014 bo Eko sklad občane dodatno spodbudil k najemu kredita Eko sklada, saj za hkratno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude ne bo omejeval zneska priznanih stroškov naložbe, če bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki jih bosta določila predmetna javni poziv za kreditiranje in javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev.

Vir: Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2014

Z veseljem smo vam na voljo za vse informacije, ki jih potrebujete za uspešno pridobitev subvencije Eko sklada:

Telefon: 03 425 54 00 ali 080 20 65

E-pošta: jogpAbumbt.usbejoh/tj

Če si želite zagotoviti sredstva za investicijo v toplotno črpalko - prosimo izpolnite obrazec.

Pošljite povpraševanje

Prosimo, da nam za izdelavo ponudbe posredujete vaše želje in zahteve.

Zahtevajte ponudbo

Strokovnjak svetuje

Naši strokovnjaki bodo kos še tako zahtevnim problemom.

Vprašajte strokovnjaka